Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice-cetățeni și persoane juridice, că impozitul pe bunurile imobiliare poate fi achitat și în acest an cu o reducere de 15 la sută, dacă este plătit până la 30 iunie. Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să achite acest impozitpersoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:

-         proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

-         arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

-         deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

-         arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

-         locatarii bunurilor imobiliare - în cazul contractului de leasingfinanciar;

-         arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

 

Obiectele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie. Gradul de finalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în construcţii sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice.

 

Calcularea impozitului

Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător, precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii, pornindu-se de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, calculată conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor.

Înştiinţarea subiecţilor impunerii cu privire la suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată se realizează de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor, prin intermediul avizelor de platăa impozitului pe bunurile imobiliare.

Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective.

 

Termenele achitării impozitului

Impozitul pe bunurile imobiliare se achită la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt amplasate obiectele impunerii, în părţi egale nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii, care achită suma integrală a impozitului până la 30 iunie, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei. Persoanele care nu vor achita însă impozitul, riscă să plătească și penalități.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 86

Ieri 112

Săptămînă 510

Lună 2040

Total 117035

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md