Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

În scopul asigurării realizării pct.3.5. al obiectivului III al Planului de acţiuni  privind eficientizarea  activităţilor comunitare  în contextul  prioritizării  atenţiei  acordate  domeniului  protecţiei copilului precum  şi  în temeiul Planului  de acţiuni  privind lansarea pentru  perioada anului 2014  a companiei cu genericul „Un copil  informat-un copil protejat”IP Călăraşi, prin intermediul, inspectorului superior al Biroului Siguranţă Copii, şefii de sector şi  de post,  ofiţerii de sector în perioada 20.10.2014-24.10.2014  desfăşoară activităţi de informare cu părinţii elevilor instituţiilor ale r-lui Călăraşi,  aducînd la cunoştinţă situaţia infracţională în r-ul Călăraşi îndeosebi în rîndurile minorilor în scopul sensibilizării părinţilor  şi pedagogilor.

Poliţia intervine cu următoarele recomandări:

Recomandări pentru părinţi în cazul abandonului de domiciliu al copilului: în mod prioritar, contactaţi rudele apropiate şi prietenii copilului, pentru că de obicei, acestea sunt primele locuri unde se refugiaza; în mod de urgenţă, sesizaţi poliţia şi prezentaţi datele care să ajute la depistarea copilului: semnalmente, semne particulare, comportamentul anterior;  prezentaţi o fotografie recentă a copilului;prezentaţi informaţia referitor la prietenii cu care deobicei îşi petrece timpul, datele de contact;verificaţi la domiciuliu dacă eventual copilul nu a lăsat vreun mesaj, dacă au dispărut careva lucruri sau bunuri din casă;  în cazul copilului pierdut în parc: nu lăsaţi niciodată nesupravegheat copilul, mai ales dacă e de vîrstă preşcolară; instruiţi copilul, dacă e mic, să vă ţină în permanenţă de mînă, cînd mergeţi pe stradă sau la cumpărături. Dacă e mai mare, învăţaţi-l să se află lîngă dumneavoastră în spaţiile publice; copilul mic trebuie să ştie că nu i se permite să se ascundă de părinţi, nici măcar în joacă; vorbiţi cu el despre posibilitatea de a vă pierde unul de celălalt şi construiţi diverse planuri de acţiune. De exemplu, de comun cu copilul imaginaţi-vă că s-a pierdut de dumneavoastră într-un magazin aglomerat. Explicaţii că, în astfel de caz, este necesar să meargă imediat la un angajat al magazinului sau la un agent de pază; învăţaţi-l pe copil adresa sau numărul de telefon al unuia din părinte/tutore sau rude apropiate (bunicii) încă de timpuriu; să-şi exprime clar şi direct nevoile, chiar şi la telefon; fotografiaţi sau filmaţi copilul de 2-3 ori pe an, pentru a avea imagini recente cu el. În fiecare moment trebuie să cunoaşteţi semnalmentele exacte ale copilului, înălţimea lui, semne particulare; în cazul copilului rătăcit în spaţii deschise:imediat anunţaţi autorităţile, apelînd *902* sau inspectoratul de poliţie Călăraşi, prin intermediul nr. de telefon  a inspectorului de sector din localitatea d-stră şi eventual dacă aveţi posibilitatea, formaţi echipe de voluntari, chemaţi rudele în ajutor pentru căutări; nu părăsiţi zona – pentru că copilul s-ar putea întoarce; strigaţi-l în mod regulat, dar lasaţi timp suficient pentru a auzi dacă răspunde; instruiţi copilul ca, în situaţia că se rătăceşte, să nu plece în căutarea părinţilor. Să rămînă pe loc, de preferat, într-un loc deschis, vizibil. Să nu se ascundă într-un spaţiu ascuns sau sub un copac gros, unde nu pot fi văzuţi. Să strige după ajutor şi să aştepte să vadă dacă li se răspunde. Să nu se panicheze. Dar cel mai important lucru – să stea pe loc! Dacă plouă să se acopere cu ceva sau să-şi ia o poziţie ghemuită lîngă copac, sprijinit cu spatele de el);

Recomandări pentru părinţi în cazul comportamentului  autoagresiv manifestat prin suicid şi tentative de suicid (: manifestaţi grijă faţă de orice succes sau eşec al copilului, susţineţi prin sfaturi şi exemple oportune pentru a trece prin asemenea experienţe;asiguraţi în familie un climat afectiv în care predomină buna înţelegere, respectul reciproc faţă de valorile familiale;asiguraţi un dialog permanent cu copilul, înlăturaţi barierele în relaţia copil-părinte, stabiliţi o  comunicarea eficientă şi încurajaţi copilul să vă destăinuie problemele cu care se confruntă;fiţi ferm cu copilul, dar nu agresiv, şi nu uitaţi violenţa nu este o modalitate de soluţionare a problemelor ci mai degrabă le amplifică; atunci cînd observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă;luaţi toate măsurile de supraveghere, de creştere şi educare, specifice fiecărei vîrste în parte;supravegheaţi permanent copii Dumneavoastră, însă acţionaţi cu discreţie pentru a nu lăsa impresia că le controlaţi activitatea la orice pas;supravegheaţi ce activităţi desfăşoară copilul pe reţelele de socializare, cu cine comunică, ce site-uri accesează şi utilizează.

    Recomandări pentru părinţi:discutaţi deschis cu copilul, asiguraţi-vă că copii se joacă în locuri special amenajate sau ferite de orice pericol, explicaţi-le copiilor regulile de traversare a străzii şi că strada nu este loc pentru joacă.)

Poliţia apără viaţa, integritatea corporală, sănătatea şi libertatea persoanei, proprietatea privată şi publică, alte drepturi legitime ale persoanei şi comunităţii, exercitînd atribuţii de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor; investigare a infracţiunilor şi contravenţiilor, urmărire penală; menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii; asigurarea înfăptuirii justiţiei, precum şi asistenţa populaţiei şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Cu respect,

Conducerea Inspectoratului  de Poliţie Călăraşi

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 39

Ieri 42

Săptămînă 407

Lună 1850

Total 157108

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md