Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 17 decembrie 2020, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 15 decembrie 2020, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 10 decembrie 2020.

Totodată, Vă comunicăm că, proiectele de decizii incluse în ordinea de zi sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr.06                                                                                           din 17 decembrie 2020, ora 1000

1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/02 din 13 noiembrie 2019 ”Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Călărași”.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional 

2. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

3. Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare din componenta raională pentru anul 2020.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

4. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

5. Cu privire la aprobarea Acordului de finanțare între Consiliul raional și Primăria or.Călărași.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

6. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima lectură.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

7. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în a doua lectură.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

9. Cu privire la Raportul anual consolidat privind controlul intern managerial pentru anul 2019.

Raportor: Ion Chitoroagă – șef Secția administrație publică

10. Cu privire la acceptarea primirii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea publică a Consiliului raional Călărași.

Raportor: Ștefan Bolea – președinte al raionului 

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/08 din 03 septembrie 2020 ”Cu privire la acordul primirii bunului proprietate de stat în proprietatea Consiliului raional Călărași”.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional 

12. Cu privire la darea în comodat CIMF ”Corjan Viorica” a mijloacelor aflate în gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași”.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional 

13. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/20 din 20.02.2014 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism”.

Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului 

14. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului 

15. Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2021, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional.

Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții 

16. Cu privire la permiterea comercializării masei lemnoase obținute în urma defrișării arborilor de pe sectorul de drum public local L 349 R1 drum de acces spre s. Oricova.

Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții 

17. Cu privire la acceptarea primirii, cu titlu gratuit, a mijloacelor fixe și materialelor circulante la balanța DÎTS Călărași.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățământ, tineret și sport 

18. Cu privire la transmiterea cheltuielilor suportate în anul 2020.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățământ, tineret și sport 

19. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției învățământ, tineret și sport Călărași (Tabăra de odihnă Oricova).

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățământ, tineret și sport 

20. Cu privire la aprobarea unităților de personal a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din raionul Călărași pentru anul de studii 2020 – 2021.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățământ, tineret și sport 

21. Cu privire la prelungirea contractului de comodat încheiat cu Societatea ”Crucea Roșie din Moldova”.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic 

22. Cu privire la efectuarea rectificărilor în Registrul Bunurilor Imobile.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic 

23. Cu privire la darea în comodat a încăperilor neutilizate din incinta instituțiilor medico-sanitare publice.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic 

24. Cu privire la darea în locațiune și prelungirea contractului de comodat.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic 

25. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Călărași nr.05/45 din 03 septembrie 2020.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic 

26. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Călărași nr.01/29 din 12 martie 2020.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic 

27. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Călărași nr.02/05 din 21 mai 2020.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic 

28. Cu privire la îndeplinirea acțiunilor Programului de dezvoltare a învățământului în raionul Călărași pentru anii 2017 – 2022.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățământ, tineret și sport 

29. Cu privire la semnarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul raional Călărași și Asociația Obștească ”Asociația Diabeticilor din Raionul Călărași”.

Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului

30. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2005.

Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului

31. Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare.

Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului

32. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2021.

Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului

33. Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială pentru anii 2021 – 2025.

Raportor: Elena Rusu – șef adjunct Direcția sistență socială și protecție a familiei

34. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Serviciului de Asistență Socială Comunitară din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei.

Raportor: Elena Rusu – șef adjunct Direcția sistență socială și protecție a familiei

35. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de angajare a asistenților sociali comunitari.

Raportor: Elena Rusu – șef adjunct Direcția sistență socială și protecție a familiei

36. Cu privire la incetarea raporturilor de muncă.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

37. Cu privire la acordarea premiului annual demnitarilor publici.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

38. Cu privire la Programul concediilor de odihnă pentru anul 2021.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

Cu respect,

          Secretarul Consiliului raional                                                          Gheorghe V. Iosob

 

Cu respect,

 

 

          Secretarul Consiliului raional                                                          Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 5

Ieri 62

Săptămînă 479

Lună 1403

Total 187144

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.