Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Vă asigură de înalta sa consideraţiune şi, în scopul consolidării relaţiilor de colaborare, prezintă atenţiei dvs. următoarele:

În baza Legii Nr. 393 din 13.05.99 Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a R.M., prin activitatea sa. Camera contribuie la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat. Totodată, CCI este instituţia abilitată cu funcţii de evaluare a bunurilor şi asigură persoanele interesate cu informaţii, acordându-le consultanţă (art.4).

în acest context, CCI oferă servicii de estimare independent şi profesionist a valorii diferitor obiecte şi proprietăţi, ţinându-se cont de specificul, destinaţi^ acestora, factorii fizici şi economici, aplicând metodele şi standardele de evaluare şi dispune de capacităţile instituţionale necesare şi experienţa vastă în acest domeniu oferite de către experţii - evaluatori din sistemul Cameral. Evaluarea bunurilor se efectuează în scopul vizării, arendă, luarea la evidenţa contabilă, schimbul de imobil e.t.c.

Reieşind din cele expuse, Vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru dezvoltarea colaborării în acest domeniu şi oferirea serviciilor de evaluare la cerere.

Folosesc acest prilej pentru a Vă asigura de întreaga noastră deschidere pentru cooperare pe viitor.

Directorul CCI Filiala Ungheni

Căutare pe site


Vizitatori

Azi 3

Ieri 69

Săptămînă 158

Lună 1626

Total 177398

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md