Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Notă informativă

privind rezultatele activităţii instituţiilor medico-sanitare publice

din raionul Călăraşi pe anul 2019

 

        Pe data de 28 februarie 2020,  a avut loc şedinţa Comisiei de evaluare şi validare a indicatorilor de performanţă a activităţii Instituţiei Medico-Sanitare Publice din cadrul Asistenţei Medicale  Primare a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a RM.

       În componenţa Comisiei au intrat:

Marina Golovaci- secretar de stat- preşedintele comisiei;

Tatiana Zatîc-şef Direcţia politici în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare; Natalia Chihai- consultant principal, Secţia planificare asigurări sociale şi medicale;

Stela Vieru-Botezat- consultant principal, Serviciul resurse umane,

Timofte Vasile- reprezentantul fondatorului instituţiilor Medico-Sanitare Publice raionale evaluate.

     Dna Marina Golovaci, preşedintele Comisiei a familiarizat  membrii Comisiei de concurs cu prevederile Regulamentului  privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr 837 din 6 iulie 2016; Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice, altor acte normative.

      Urmare a examinării şi evaluării Formularelor  de raportare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru anul 2019 ale instituţiilor medico-sanitare publice din raion, Comisia a atribuit instituţiilor medico-sanitare publice  din raion: Spitalul Raional Călăraşi; IMSP CS Călăraşi; IMSP CS Sipoteni; IMSP CS Pîrjolteni; IMSP CS Onişcani; IMSP CS Bravicea; IMSP Vălcineţ; IMSP CS Vărzăreştii Noi–Pituşca,  calificativul ,,foarte bine” cu acumularea procentuală pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă egală cu 100%.

Căutare pe site


Vizitatori

Azi 3

Ieri 69

Săptămînă 158

Lună 1626

Total 177398

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md