Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 12 martie 2020, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 10 martie 2020, ora 1400.  

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi, sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

nr.01                                                                                            din 12 martie 2020, ora 1000

1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/02 din 13 noiembrie ”Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Călărași.

 •                  Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 2. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pentru anul 2019.
 •     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe
 • 3. Cu privire la aprobarea Dispoziției președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.
 •      Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe
 • 4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.
 •      Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe
 • 5. Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Componenta raională a bugetului raional pentru anul 2020.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 6. Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Fondul de educație incluzivă aprobat în bugetul raional pentru anul 2020.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 7. Cu privire la transmiterea unități de transport de la balanță la balanță.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 8. Cu privire la acceptarea prelungirii termenului de locațiune a încăperilor neutilizate din incinta Liceului Teoretic ”Mihail Sadoveanu”.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 9. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Școlii Primare, or. Călărași.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.07/07 din 24 decembrie 2019 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2020, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.
 •      Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții
 • 11. Cu privire la confirmarea aprobării contribuției financiare în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric”, număr de înregistrare: 2SOFT / 2.1 / 111.
 •      Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală
 • 12. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al Zonei Economice Libere ”Ungheni-Business”, Călărași.
 •      Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală
 • 13. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei raionale pentru ajutoare umanitare.
 •      Raportor: Sergiu Artene – vicepreședinte al raionului
 • 14. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe cu titlu gratuit primăriilor Bravicea și Rădeni.
 •      Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism
 • 15. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției cultură și turism.
 •      Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism
 • 16. Cu privire la prevenirea și înlăturarea deficiențelor constatate în Raportul de inspecție financiară a IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași” din 02.08.2019.
 •      Raportor: Vitalie Triboi – șef IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași”
 • 17. Cu privire la darea în comodat CMF ”VITA-MED-PRIM” a mijloacelor fixe aflate în gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași”.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 18. Cu privire la darea în locațiune a încăperii neutilizate din incinta IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași” pentru servicii imagistice dentare.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 19. Cu privire la Comisia raională de privatizare a fondului de locuințe.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 20. Cu privire la numirea în funcția de Manager al Instituției Publice ”Incubatorul de Afaceri din Călărași”.
 •      Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciul resurse umane
 • 21. Cu privire la rezultatele misiunii de inspecție a Inspecției Sociale din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 22. Cu privire la semnarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul raional Călărași, A.O. Asociația de Sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilitati ”Dorința” și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 23. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 24. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/20 din 11.04.2019 ”Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului”.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 25. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de activitate aInstitutiei Publice ”Centrul social ”Dirk HARTIG”.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 26. Cu privire la semnarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Călărași și Asociația Obștească ”Asociația Nevăzătorilor din Moldova”.
 •      Raportor: Vasile Carp – consilier raional
 • 27. Cu privire la Acordul de colaborare dintre Asociația Obștească Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie (CCAF) ”PRODOCS” și Consiliul raional.
 •      Raportor: Cristina Negru – șef-interimar DASPF
 • 28. Cu privire la aprobarea costului de deservire la domiciliu a unui beneficiar contra plată în cadrul Serviciului îngrijire socială la domiciliu.
 •      Raportor: Cristina Negru – șef-interimar DASPF
 • 29. Cu privire la instituirea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 30. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.04/26 din 13.09.2019 ”Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în organele de stat inclusiv instanțele de judecată, în relațiile cu persoanele fizice și juridice”.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 31. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/02 din 27.07.2017 ”Cu privire la coordonarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor medico-sanitare publice și constituirea consiliilor administrative ale acestora”.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 32. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2020.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 

Cu respect,

 

 

          Secretarul Consiliului raional                                                          Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site


Vizitatori

Azi 3

Ieri 69

Săptămînă 158

Lună 1626

Total 177398

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md