Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

19.09.2018                                                                                                            m. Chişinău

La  data de 18 august 2018, aproximativ în jurul orei 1230   a avut loc un caz de electrocutare cu   Verdeş Alexei, anul naşterii 1966, domiciliat în s. Sănătăuca  rl Florești,

soldat cu decesul acestuia.

1.      Circumstanţele accidentului

Din explicaţiile soţiei pătimitului Verdeş Svetlana (a.n.1968) şi fiului Verdeş Danu (a.n.2006) au fost stabilite următoarele:

În ziua nominalizată, accidentatul  a planificat să efectueze careva lucrări în ograda gospodăriei cu o maşină de şlefuit unghiulară, conectând-o la reţeaua electrică printr-un prelungitor prefabricat artizanal, din conductor asemănător HУМ-3x1,5 mm2  (la care erau utilizate numai firele N şi L, cu lungimea de aproximativ 5m). Prelungitorul era conectat la priza dintr-o încăpere auxiliară și amenajat pe suprafața pământului  prin deschizătura uşii încăperii. Priza de la capătul prelungitorului era defectată, fără căpacul de protecție. La tentativa de a repara priza aflată sub tensiune, fiind încălţat într-o încălţăminte deschisă  de vară și aflându-se cu picioarele pe betonul din ogradă, a atins întâmplător cu mâna dreaptă contactul fazic al prizei la care era acces liber şi a fost electrocutat mortal.

 Văzându-l căzut jos, soţia şi feciorul s-au apropiat de pătimit şi au tras cablul prelungitorului din mâna lui. Încercarea soţiei de a-l resuscita,  nu s-a soldat cu succes şi la sosirea ambulanţei (chemată de soţia pătimitului) a fost constatat decesul accidentatului.

2. Cauzele accidentului

- utilizarea prelungitorului confecţionat artizanal cu grave încălcări ale Normelor de amenajare în instalațiile electrice, (fără capac de protecţie).

- utilizarea echipamentelor electrice neomologate prevederilor standardelor în vigoare (p.1.1.19 NAIE);

    - neasigurarea protecției contra curențilorde defect la utilizarea receptoarelor electrice portative în afara încăperilor (p.1.7.151, 7.1.82NAIE).

    - cunoştinţe insuficiente din partea accidentatului despre pericolul, care-l prezintă acţiunea curentului electric şi nerespectarea regulilor securităţii electrice.

- intervenția neautorizată a accidentatului la reparaţia prelungitorului (prizei), fără a deconecta prelungitorul defectat de la sursa de energie electrică.

Inspectoratul  Energetic  de  Stat                   

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 69

Ieri 77

Săptămînă 366

Lună 1619

Total 141133

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md