Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

I

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002” „Cu privirea la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” Secția administrativ-militară (l.d.p. Călărași), de pe data de 24 septembrie 2018 pînă la 31 ianuarie 2019 se vor desfăşura măsurile de pregătire şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor la serviciul militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova.

II.

Pentru încorporarea la serviciul militar în termen sunt chemaţi toţi cetăţenii, care la ziua încorporării împlinesc vîrsta  de 18 ani şi la care a expirat termenul amînării de la încorporare sau care nu au fost încorporaţi la serviciul militar în termen din diferite motive.

III.

Cetăţenii care aparţin încorporării la serviciul militar în termen în Forţele Armate ale Republicii Moldova, sunt obligaţi să se prezinte la punctul de încorporare în secția administrativ-militară (l.d.p. Călărași) or. Călărași str. Bojole 2, în termenul indicat în ordinul de chemare cu actele de identitate şi evidenţă militară. Cetăţenii cărora nu li s-au înmînat ordin de chemare pentru încorporare la serviciul militar în termen, sînt obligaţi să se prezinte în Secţia administrativ-militară (l.d.p. Călăraşi) ulterior pentru clarificarea situaţiei militare.

IV.

 

Cetăţenii care aparţin încorporării în serviciul militar în termen şi care temporar nu se află pe teritoriul raionului Călăraşi sunt obligaţi să se întoarcă  conform vizei de reşedinţă pentru clarificarea situaţiei militare.

V.

 

Cetăţenii, care nu se vor prezenta în termenul indicat la Secţia administrativ-militară (l.d.p. Călăraşi) şi cei care evită prezentarea la încorporare, vor fi pedepsiţi conform legislaţiei în vigoare.

VI.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea, cetăţenilor pentru apărarea Patriei” conducătorii întreprinderilor, instituţiilor de învăţămînt superior sunt obligaţi să elibereze recruţii de la lucru, studii pe timpul necesar pentru petrecerea încorporării, să întoarcă recruţii din deplasări şi să asigure prezentarea recruţilor la punctul de încorporare.

 

Comandant interimar Centrul militar teritorial Ungheni

 

locotenent-colonel                             Igor ADJOVSCHI

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 86

Ieri 84

Săptămînă 170

Lună 829

Total 129422

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md