Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Admiterea la Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI

BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVĂ A TRUPELOR DE CARABINIERI al Ministerului Afacerilor Interne

anunţă absolvenţii liceelor despre admiterea la Academia ”Stefan cel Mare” a MAI

La facultăţile:

-      Drept;

-      Securitate Civilă si Ordine Publică;

Candidaţii trebuie să întrunească următoarele condiţii:

-      Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-      Cunoaşterea limba de stat;

-      Apt din punct de vedere medical;

-      Fără antecedente penale;

-      Să aibă susţinut Bacalaureatul;

Documentele necesare pentru înmatriculare la studii

la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI

Diploma de bacalaureat (originalul şi copia legalizată de notar) - (după absolvire);

Caracteristica de la ultimul loc de studii, de la primărie .

Buletin de identitate (3 copii);

Copiile buletinelor de identitate ale rudelor apropiate: mama, tata, fraţi, surori ale candidatului (câte un exemplar);

Adeverinţa de naştere (copia);

Foto 9x12 - 1 buc.;

Foto 3x4 - 4 buc.;

Certificat despre componenţa familiei.

Pentru a fi înscrişi la concursul de admitere, candidaţii se vor prezenta cu buletinul de identitate.

Candidaţilor le vor fi eliberate îndreptări către Comisia Medico-Militară a MAI, pentru aprecierea aptitudinii fiecărui candidat.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Serviciul resurse umane al brigăzii nr. 2 mobil-operative a

Trupelor de Carabinieri

mun, Chisinău, str. Tighina, 34; tel. (0221 27-21-42)

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 37

Ieri 42

Săptămînă 405

Lună 1848

Total 157106

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md