Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

 Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 10 mai 2018, ora 1000în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 08 mai 2018, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 04 mai 2018 sau pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr.02                                                                                             din 10 mai 2018, ora 1000

 

1.Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pentru anul 2017.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

2.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/01 din 01 martie 2018 ”Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare aprobate în bugetul raional pentru anul 2018”.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

3.Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

4.Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

5.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

6.Cu privire la Acordul de înfrățire și cooperare între raionul Călărași și Județul Gorj (România).

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului 

 

7.Cu privire la Acordul de finanțare cu primăria or. Călărași în cadrul Proiectului ”Reparația străzii Biruința din or. Călărași și lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe str. Gr. Vieru or. Călărași”.

      Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

8.Cu privire la aprobarea proiectului ”Amenajarea scuarului Domnitorilor din or. Călărași, str. Biruinței, nr.1”.

      Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

9.Cu privire la Acordul de parteneriat dintre Consiliul raional Călărași și Primăria or. Călărași în cadrul proiectului ”Amenajarea scuarului Domnitorilor din or. Călărași, str. Biruinței, nr.1”.

      Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

10.Cu privire la instituirea Comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate.

      Raportor: Nicolae Rozembac – vicepreședintele raionului

 

11.Cu privire la organizarea odihnei de vară și întremării sănătății copiilor și adolescenților în perioada estivală 2018.

      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

 

12.Cu privire la numirea în funcție a dnei Silva Bobescu.

      Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

13.Cu privire la aprobarea condițiilor de salarizare și achitare a plăților cu caracter stimulator pentru personalul de conducere din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice din raion.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

14.Cu privire darea în locațiune a încăperilor neutilizate din incinta Consiliului raional.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

15.Cu privire la formarea bunurilor imobile amplasate în or. Călărași, str. Bojole, nr.2/.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

16.Cu privire la formarea bunurilor imobile amplasate în or. Călărași, str. Biruinței, nr.14.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

17.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/15 din 21.12.2017 ”Cu privire la formarea bunurilor imobile din str. Bojole, nr.2/, or. Călărași (DASPF)”.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

18.Cu privire la primirea în comodat a atelierului din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.6 a, or. Călărași.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

19.Cu privire la primirea în comodat a terenului pentru construcții din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, or. Călărași.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

20.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/12 din 21.12.2017 ”Cu privire la darea în administrarea Azilului PVPD Călărași a bunurilor imobile din str. Bojole, 2/1, or. Călărași”.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

21.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.04/23 din 16.11.2017 ”Cu privire la aprobarea capitalului social al instituțiilor medico-sanitare publice”.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

22.Cu privire la Comisia raională de privatizare a fondului de locuințe a statului.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

23.Cu privire la transmiterea în administrarea I.P. ”Incubatorul de Afaceri Călărași” a terenului aferent construcției.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

24.Cu privire la lichidarea întreprinderii raionale de aprovizionare a instituțiilor bugetare (ÎM ”APINB”).

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

25.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/09 din 21 mai 2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a standardelor minime de calitate”.

      Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

 

26.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 09/16 din 29 octombrie 2015 ”Cu privire la instituirea Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii”.

      Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

 

28.Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea IMSP ”Spitalul raional Călărași”.

      Raportor: Silva Bobescu – director al IMSP ”Spitalul raional Călărași”

 

29.Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea Gimnaziului Rădeni din satul Rădeni.

      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

 

30.Cu privire la acceptarea cheltuielilor de deplasare peste hotare.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

Cu respect,

 

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 16

Ieri 97

Săptămînă 454

Lună 1733

Total 134889

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md