Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Concurs pentru obținerea granturilor competitive pentru dezvoltarea infrastructurii economice oferite în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală(IFAD VII).

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR - IFAD VII), finanţat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), oferă granturi competitive pentru finanțare în anul 2019 a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii publice cu caracter economic, precum:

  • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
  • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul la zonele de producție agricolă și la întreprinderile de prelucrare a produselor agroalimentare în toate condițiile meteorologice) ;
  • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare (pentru a asigura în exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apă pentru animalele domestice şi sălbatice).

Beneficiarii granturilor pot fi doar persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

Granturile vor fi acordate conform condiţiilor şi criteriilor de selectare stabilite în cadrul Proiectului IFAD VII. Pentru participarea la concurs Grupul-client va depune Cererea de Finanţare tipizată şi setul de documente la oficiul UCIP-IFAD.

Informații detaliate, Formularul cererii de finanțare, modelele de documente pot fi găsite pe pagina web a UCIP-IFAD:

http://www.ucipifad.md/services/granturi/Concursul-pentru-recepionarea-cererilor-de-finanare-a-proiectelor-de-infrastructur-pentru-anul-2019-/

Perioada de depunere a cererilor pentru finanțarea proiectelor va fi deschisă între 18.04.2018 - 11.06.2018.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 32

Ieri 51

Săptămînă 32

Lună 1667

Total 125808

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md