Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimaţi concetăţeni!

Consiliul raional pe lângă spectrul larg de activităţi în diverse domenii este preocupat și de amenajarea aspectului centrului oraşului Călăraşi. În acest sens, în anul 2017 au fost renovate complet clădirile Muzeului orăşenesc, Bibiliotecii publice raionale, Şcolii primare şi a Şcolii de Arte. A avut loc și amenajarea reuşită a Aleii Clasicilor. La începutul anului curent au fost identificate surse financiare pentru amenajarea scuarului în fața clădirii Consiliului în valoare de cca 1mln lei,  precum și pentru reparaţia capitală a str. Biruinţei cu o valoare de cca 1600 mii lei.

Pentru a completa ansamblul arhitectural al centrului orăşenesc cu o dominantă arhitecturală, vin cu iniţiativa de a colecta fonduri pentru edificarea replicii celei mai vestite creaţii a marelui sculptor român Constantin Brâncuşi – ,,Poarta Sărutului” realizată în piatră de Cosăuţi. Aceasta va decora scuarul din centrul oraşului, totodată, simbolizând promovarea capodoperelor culturale de valoare universală şi unitatea culturală de pe ambele maluri ale Prutului. Este un obiectiv care se încadrează perfect în proiectul ,,Valorificarea potenţialului turistic al regiunii centru a Republicii Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni)”, ce se află în derulare, şi care va evidenţia localitatea în care trăim.

Valoarea estimativă a sculpturii este cca 220 000 lei. Pentru a consolida relațiile între societatea civilă și autoritățile publice locale, precum și pentru a da posibilitatea fiecărui cetățean de a contribui la dezvoltarea comunității din care face parte, apelez la locuitorii raionului, în special la cei din raza oraşului, precum şi la diaspora din Călăraşi, care doresc să pună umărul la construcţia acestui obiectiv arhitectural şi Vă îndemn să contribuiţi la colectarea fondurilor.

Pentru a pune în evidență numele persoanelor care contribuie la colectarea fondurilor, precum și pentru asigurarea transparenței procesului de colectare, informația privind progresul realizat în privința Campaniei în cauză va fi plasată și actualizată zilnic pe pagina web a Consiliului raional Călărași.

Consider oportun de menţionat că numele ctitorilor care vor contribui la edificarea acestei sculpturi cu o sumă egală sau mai mare de 2000 lei, vor fi menţionate prin încrustarea într-o placă de granit amplasată pe lucrare.

Această contribuţie poate fi transferată pe contul special al Consiliului raional Călăraşi:

Beneficiar: MF-TR Centru Calarasi, Consiliului Raional Călăraşi

Cod fisal: 1007601009886

Denumire banca: MF – TR Centru Calarasi,

Cod banca: TREZMD2X

IBAN pentru Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetareMD40TRPDBH144114D11618AA

sau în numerar (la contabilitatea Consiliului raional: str. Bruinței, 1/1, et. II, bir. 22. Tel: 024423678).

Fondurile vor fi colectate până la data de 01 iulie 2018.

 

 

În speranţa că veţi da curs iniţiativei, primiţi asigurările deosebitei mele consideraţiuni.

 

 

         Preşedintele raionului         Sergiu ARTENE

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 25

Ieri 65

Săptămînă 412

Lună 1377

Total 132181

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md