Reieșind din faptul că ziua de 09.03.2018 este declarată zi de odihnă, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că procedurile de achiziție ce urmează a fi publicate în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 14/18 din 16.02.2018, cu termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor 09.03.2018, deschiderea ofertelor va avea loc la data de 12.03.2018.

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modalitatea de prezentare a anunțurilor de intenție pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică.

  1. Prezentarea anunțului de intenție pentru publicarea în BAP.

Anunțul de intenție pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., utilizînd una din modalitățile de mai jos:

  1. a) Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” sau ÎS „Fiscservinform”) sau
  2. b) Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic).

 

  1. Prezentarea dărilor de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică.

Darea de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică sînt întocmite de către autoritatea contractantă anual și sînt prezentate către AAP pînă la data de 1 februarie a anului următor.

Darea de seamă va fi prezentată exclusiv prin poșta electronică la email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., utilizînd una din modalitățile de mai jos:

  1. a) formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” sau ÎS „Fiscservinform”) sau
  2. b) Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF.

Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de publicare a anunțului de intenție rămâne neschimbată.

Autorități contractante/Operatori economici

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în scopul asigurării unui proces de achiziții publice eficient, stabilirii unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene, urmează a fi supusă spre consultare publică revizuirea prevederilor documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 71 din 24.05.2016.

Ca urmare, propunem examinarea actului normativ sus-menționat și identificarea dificultăților specifice domeniului produselor alimentare.

Astfel, pentru asigurarea unui proces de achiziții publice transparent și participativ, Agenția Achiziții Publice va aprecia implicarea activă, precum și orice opinii sau puncte de vedere privind procedurile de achiziționare a produselor alimentare.

Propunerile/sugestiile pentru îmbunătățirea, eliminarea carențelor și/sau divergențelor din cadrul documentației-standard întâmpinate în procesul de achiziționare a produselor alimentare urmează a fi transmise până la data de 09 februarie 2018 la adresa de  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agenți economici

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilorinformează, că din data de  04 septembrie 2017, recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace:

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 5

Ieri 47

Săptămînă 5

Lună 1093

Total 199613

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.